Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Tidslinje

 

Tidslinje

 

Hovedtræk af Hernings og Danmarks historie 1750 - 1950

 

Årstal

Hernings historie

Danmarks historie

1750

1754 Opdyrkningen af heden

Hedeopdyrkningen tager sin spæde begyndelse på Alheden ved Viborg.

danmarkshistorien.dk

1757 Frederiks Hospital

Danmarks første offentlige sygehus åbner i København.

kulturrarv.dk

1760 Kartoffeltyskerne

290 familier bliver kaldt til Danmark fra hovedsagelig Pfalz i Tyskland med henblik på at opdyrke den jyske hede. De medbringer viden om kartoffel-dyrkning

denstoredanske.dk

1764 Stavnsbåndet

En ny forordning betyder, at alle drenge og mænd mellem 4 og 40 år er omfattet af stavnsbåndet.

danmarkshistorien.dk

1766 Frederik V dør

danmarkshistorien.dk

Christian VII bliver konge

danmarkshistorien.dk

1790 Herningsholm sælger jord

Bønderne i Gullestrup får mulighed for at købe gård og jord fra Herningsholm.

wikipedia.org

1769 Første folketælling

Der er nu 800.000 danskere.

1794 Ringkøbing Amt oprettes

Ringkøbing Amt sammenlægges af Lundenæs Amt og Bøvling Amt. Indtil 1970 er Ringkøbing Amt landets største.

wikipedia.org

1788-1800 Landboreformerne

Stavnsbåndet ophæves

danmarkshistorien.dk

1792 Lov mod slavehandel

1800

1801 - 1814 Napoleonskrigene

1801 Slaget på Reden

1807 Københavns bombardement

1813 Statsbankerotten

1814 Norge tabes til Sverige

1808 Christian VII dør

danmarkshistorien.dk

Frederik VI bliver konge

danmarkshistorien.dk

1814 Skolelov

Der indføres undervisningspligt for alle børn mellem 7 og 14 år.

danmarkshistorien.dk

1818 - 1825 Landbokrise

På grund af voksende gæld, faldende eksport og stigede skatter sendes mange landbrugere fra hus og hjem.

dyhrkrog.dk

1828 Hernings første tinghus

Tinghuset i Gjellerup flyttes sammen med Hammerum Herreds arrest til Østergade 8 i Herning.

herningshuse.dk

1820 H.C. Østed

H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen.

wikipedia.org

1828 Undervisning i Gullestrup

Starter på Overgaard

gullestrup.dk???

1839 Frederik VI dør

danmarkshistorien.dk

Christian VIII bliver konge

danmarkshistorien.dk

1832 Hernings første apotek

Herning får sit første apotek, som også fungerer som kro og købmand.

herningshuse.dk

1845 Danmark sælger Trankebar

Den danske handelsstation Trankebar sælges til England

danmarkshistorien.dk

1839 Christiansminde Kro åbner

Christiansminde Kro bygges i 1839 der hvor Hotel Eyde ligger i dag.

herninghuse.dk

1848 Christian VIII dør

danmarkshistorien.dk

Frederik VII bliver konge

danmarkshistorien.dk

1840 Landevejen til Herning

Landevejen mellem Ringkøbing og Skanderborg når til Herning.

wikipedia.org

1848 Enevælden afskaffes

Det lovfæstede arvekongedømme uden adskillelse mellem regering, administration og lovgivning afskaffes.

danmarkshistorien.dk

1840 Hernings indbyggertal

Der er i 1840 21 indbyggere i Herning.

wikipedia.org

1848 - 1850 Treårs-krigen

Treårskrigen har flere store slag: Slaget ved Slesvig i 1848, slaget ved Fredericia i 1849 og slaget ved Isted i 1850.

wikipedia.org

1848 St. St. Blicher dør

Præsten, forfatteren og oversætteren Steen Steensen Blicher rejser en del på heden og opholder sig blandt andet meget på Herningsholm, hvor der i dag er museum for ham.

wikipedia.org

1849 Danmarks Riges Grundlov

Den første grundlov ændrer styreformen fra enevælde til konstitutionelt monarki.

wikipedia.org

1850

1850 Første Rigsdagsforsamling

Folketing med 100 medlemmer

Landsting med 56 medlemmer

nationalliberale

højre

bondvennernes selskab

wikipedia.org

1857 Hernings andet tinghus

Herning Tinghus flytter til Østergade 9.

herningshuse.dk

1851 Danmarks første frimærke

wikipedia.org

1866 Hedeselskabet oprettes

På 30 år vokser den opdyrkede andel af jorden i Ringkøbing amt fra 41,5 procent til 61 procent. Dermed er Hedeselskabet årsag til Hernings kraftige vækst fra 187 til 1900.

denstoredanske.dk

1850 - 1864 De fede år

Kilder???

1869 Herning Folkeblad

Lærer Thomas Nielsen fra Birk grundlægger Herning Folkeblad, som i dag er en del af et større mediehus.

mediehusetherningfolkeblad.dk

1852 London-traktaten

Londontraktaten sikrer den kongelige arvefølge efter den barnløse Frederik VII, idet prins Christian af Glücksborg udråbes til tronfølger.

danmarkshistorien.dk

1870 Hernings indbyggertal

Herning har 400 indbyggere.

wikipedia.org

1857 Øresundstolden ophæves

Øresundstolden som har eksisteret siden 1427 ophæves.

wikipedia.org

1872 Herning Hede- & Disconto-bank

På initiativ af generalkonsul Hendrik Pontoppidan og Enrico Dalgas åbner byens første bank, Herning Hede- og Discontobank A/S i 1872.

coneliand.dk

1863 Frederik VII dør

danmarkshistorien.dk

Christian IX bliver konge

danmarkshistorien.dk

1873 Hernings første uldspinderi

I 1873 anlægges et dampdrevet uldspinderi, som i 1876 bliver Herning Klædefabrik.

wikipedia.org

1864 Den anden Slesvigske krig

og Slaget ved Dybbøl

wikipedia.org

1876 Hernings første sygehus

Hernings første sygehus fra 1876 ligger i Vestergade 11 og har fire senge.

sygehusmuseum.dk

1866 Andelsbevægelsen

Første brugsforening oprettes i 1866. Første andelsmejeri i 1882 og første andelsslagteri i 1887.

wikipedia.org

1877 Jernbane til Herning

Jernbanen fra Skanderborg forlænges til Herning.

wikipedia.org

1866 - 1901 Forfatningskampen

Grundlovsændring i 1866 medførte kamp mellem Højre og Venstre om tolkning af forfatningen. Fra 1885-94 kulminerede kampen med provisorieårene.

danmarkshistorien.dk (grundlovsændring)

danmarkshistorien.dk (forfatningskampen)

danmarkshistorien.dk(provisorieårene)

1887 - 1889 Herning gamle kirke

Herning gamle middel-alderkirke er så med-taget, at den rives ned. Nogle af materialerne anvendes til Herning Kirke.

herninghuse.dk

herningbib.dk

1870 Det forenede Venstre stiftes

wikipedia.org

1889 Herning Kirke

Herning Kirke på Torvet indvies, og sognet udskilles samtidigt fra Rind sogn.

wikipedia.org

1871 Socialdemokratiet stiftes

wikipedia.org

1889 Herning Dagblad

Herning Dagblad udkommer første gang i 1889.

1890 Herning Slagteri

Herning Andels-slagteri bliver stiftet i 1889, og bygningerne er klar til de første slagtninger i 1890.

slagterimuseet.dk

1890 Herning Højskolehjem

åbner i Bredgade 30 ????

1892 Herning Museum åbner

museummidtjylland.dk

1894 Enrico Dalgas dør

Medstifter af og direktør for Hedeselskabet Enrico Mylius Dalgas dør i København. Blev af mange betragtet som Herningenser.

herninghistorie.dk

1900 - 1950

1901 Hernings indbyggertal

Der bor nu 4330 personer i Herning.

wikipedia.org

1901 Parlamentarisme i Danmark

Det repræsentative demokrati indføres i Danmark.

wikipedia.org

1901 Jens "Vejmand" Nielsen dør

Jens Vejmand dør og begraves i Tjørring. Jeppe Aakjær skriver i 1905 digtet Jens Vejmand, som Carl Nielsen sætter musik til i 1907.

gravsted.dk

1903 Herning Folkebog Samling

Forløberen for Herning bibliotek, Herning Folkebog Samling, oprettes, og udlånet af samlingens 1000 bind starter året efter.

herningbib.dk

1904 Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed dannes på grund af stridigheder med Indre Mission.

h-g-valgmenighed.dk

1905 Det Radikale Venstre stiftes

wikipedia.org

1907 Vestre Vandværk åbner

herningvand.dk

1906 Chrisian IX dør

danmarkshistorien.dk

Frederik VIII bliver konge

danmarkshistorien.dk

1908 Herning Elværk åbner

energimidt.dk

1907 Metersystemet indføres

denstoredanske.dk

1913 Herning bliver købstad

Herning bliver købstad og får sit første byvåben med en hjejle, en hammer, en mur samt vand og jord.

herning.dk

1912 Frederik VIII dør

danmarkshistorien.dk

Christian X bliver konge

kongehuset.dk

1914 Brunkul som brændsel

I Danmark er der gravet brunkul fra 1914 til 1970 - mest under de to verdenskrige, hvor landet ikke kunne

importere kul og olie.

herning.dk

1914-1918 Første Verdenskrig

Danmark er neutralt, men 5000 sønderjyder dør i tysk krigstjeneste. Danmark tjener penge ved eksport af kødkonserves til krigens parter til høje priser. Begrebet gullaschbaron opstår.

danmarkshistorien.dk

1915 Herning Børneasyl

Hernings første børnehave åbner i 1915.

bh-asylet.dk

1915 Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti stiftes.

wikipedia.org

1921 Hernings indbyggertal

Der bor nu cirka 8000 personer i Herning.

wikipedia.org

1917 De Dansk-Vestindiske Øer

Danmark sælger De Dansk-Vestindiske Øer: Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt. Croix til USA for 25 mio. kr.

wikipedia.org

1918 Island selvstændigt

Island løsriver sig og går i personalunion med Danmark.

wikipedia.org

1919 Danmarks Retsforbund stiftes

wikipedia.org

1919 Danmarks Kommunistiske Parti

DKP stiftes.

wikipedia.org

1920 Slesvigsk Parti stiftes

schleswigsche-partei.dk

1920 Genforeningen

Ved en folkeafstemning deles Slesvig i Sønderjylland og Slesvig. Christian X begår statskup ved at afsætte regeringen,, da Flensborg ikke bliver genforenet.

danmarkshistorien.dk

wikipedia.org

1923 Herning Gymnasium

Herning Gymnasium åbner.

herning-gym.dk

1922-1933 Den store krise

Landbruget oplevede kraftige fald i eksporten grundet krigen. Der var mistillid til bankerne og mønternes binding til guldet, førte til at mange banker krakkede. Danmarks største bank, Landmandsbanken, overtages af staten.

danmarkshistorien.dk

1933 Kanslergadeforliget

Den hidtil største og bredeste økonomiske reform, der skabte vækst og gavnede både arbejdere og bønder.

danmarkshistorien.dk

1940-45 Herning under krigen

565 deltager i modstandsbevægelsen fra Herning.

airmen.dk

1940-1945 Danmarks besættelse

Tyske tropper besætter Danmark den 9. april 1940. den danske regering bryder med besættelsesmagten 29. august 1943, hvorefter den tyske besættelsesmagt indfører undtagelsestilstand. Frihedsrådet dannes samme år. Henrettelse af modstandfolk starter i 1944 en folkestrejke, som støttes af Frihedsrådet. Den 5. maj 1945 bliver Danmark befriet.

danmarkshistorien.dk

danmarkshistorien.dk

danmarkshistorien.dk

danmarkshistorien.dk

1949 Hovedgaden asfalteres

Hovedgaden i Herning asfalteres.

herninghistorie.dk

Siden er sidst redigeret 10. april 2012.

 

 

 

 

Links

 

Hernings historie

 

Den Digitale Byport

Dansk Center for Byhistorie

 

herningbilleder.dk

Historisk billedarkiv

 

herninghistorie.dk

- fortalt af de lokalhistoriske arkiver

 

herningguiden.dk

Om Hernings historie

 

herningshuse.dk

Arkitektur og byudvikling i Herning

 

wikipedia.org/wiki/Herning

Wikipedia, den frie encyklopædi

 

 

Danmarks historie

 

danmarkshistorien.dk

Aarhus Universitet

 

danskekonger.dk

Biografier og danmarkshistorie fra Christian I til Frederik VII

 

denstoredanske.dk

Gyldendals åbne encyklopædi