www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Navnet

 

Navnet Knygberg

 

Hvad betyder navnet Knygberg (eller Knygbjerg)?

 

Knygberg er sammensat af udsagnsordet at "knyge" og navneordet "berg" (eller "bjerg").

 

At "knyge" er et gammelt jysk udtryk for at "fyge", og "bjerg" er et gammelt dansk ord for "bakke" eller "høj".

 

Ordbog over Det danske Sprog forklarer at "knyge" sådan:

 

"1) om løse masser, der sættes i hurtig bevægelse af storm ell. blæst; især om sne: fyge...Det knyger og fyger om Ørene... Mangt et let Jordsmon . . vilde i tørt Veir om Foraaret og Efteraaret knyge bort, dersom Stenene . . ikke beskyttede det. Sandet “knyger” (fyger) tæt om en, som Sneen paa en Stormdag ved Vintertide...Han saa Støvskyer taarne sig op langt ude og “knyge” ned over Marken.

 

2) om blæst: fyge. Blæsten, der knyger med Asken.

 

3) om person: være i rask, ustadig bevægelse: ile; fare".

 

Med andre ord, Knygberg (eller Knygbjerg) er en vindblæst bakketop, hvor det knyger og fyger med sne og sand, når det blæser og stormer.

 

 

Siden er sidst redigeret 16. februar 2012.

 

 

 

 

 

Links

 

Ordbog over Det danske Sprog: at "knyge"