www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Personerne>Lars Jensen

 

Lars Jensen (1822-69)

 

I december 1822 får daglejeren Jens Christian Larsen og hans kone Anne Nielsdatter i Herning en søn, Lars Jensen. Familien er fattig og de understøttes af fattigvæsenet. Lars kommer som mange andre ud at tjene som 13-årig. Som 21-årig tjener Lars på en gård i Snejbjerg, hvor man møder tjenestepigen Ane Magrete Iversdatter. Hun bliver gravid og udlægger under Lars’s protest ham som far. En faderskabssag dømmer Lars til at betale alimentationsbidrag til barnet, som er Iver Knygberg.

Lars Jensen bliver født og døbt 22. december 1822 i Herning, og han bliver fremstillet i Herning Kirke 9. marts 1823. Han er søn af daglejeren Jens Christian Larsen og hans kone Anne Nielsdatter. Vi ved ikke så meget om Lars’s familie, men folketællingen i 1834 oplyser, at den 12-årige Lars bor i et lejet hus sammen med sine forældre, og at ”deres børn understøttes af Fattigvæsenet”. Hvor Lars's søskende Inger Marie Jensen, født 19. februar 1829 og Maren Jensen, født 24. maj 1832, bor, ved vi ikke. Vi ved derimod, at der kommer yderligere tre børn i familien: Niels Jensen, 14. juni 1836, Anders Vestrup Jensen, 3. juni 1838 og Jensine Katrine Jensen, 11. april 1841.

Ud at tjene som 13-årig
Fra 1835 er Lars Jensen ude at tjene, og han bliver konfirmeret 2. april 1837 i Herning Kirke af pastor Tang. Det er noteret i kirkebogen at ”Forældrene ere meget fattige og Drengen havde daarligt nemme. Kundskab og Opførsel: t godt m godt”.

I folketællingen fra 1840 optræder den ugifte 18-årige Lars Jensen som ”tjenestefolk” på en gård i Holing hos Otto Knudsen og hans familie. Den 1. april 1842 flytter Lars Jensen fra en plads som tjenestekarl hos Herning Thinghuus til Snejbjerg. Med sig får han et godt skudsmål fra pastoratet i Herning.

Møder Ane Magrete
Lars Jensen kommer til at tjene hos Niels Jensen Kaarsberg og hans kone Jacobine Jensdatter i Langvadbjerre I Snejbjerg sogn. Her møder han tjenestepigen Ane Magrete Iversdatter, som han får et forhold til.

Da Ane Magrete forlader pladsen i Langvadbjerre i november 1843, er hun gravid.  Og 3. juli 1844 føder hun en søn, som bliver døbt Iver Knygberg. Ane Magrete udlægger Lars Jensen som barnefader, da barnet skal døbes.

Ane Magrete forsøger forgæves at få Lars Jensen i tale om faderskabet. Hun må derfor søge om fattighjælp til sig selv og sønnen Iver, da hun ellers ikke ved, hvordan hun skal få råd til at have sit barn.

Taber faderskabssag
Fattigvæsenet beder amtet om at pålægge Lars Jensen at betale et passende alimentations-bidrag, så der indledes en faderskabssag. Ane Magrete og Lars mødes i retten 4. februar 1845. Her benægter Lars Jensen at være far til Ane Magretes barn, men han erkender at have haft samleje med hende én gang, og at det med vished fandt sted i slutningen af juli 1843, altså næsten et år før barnets fødsel.

Ane Margrethe benægter dette på det bestemteste og forsikrer, at de jævnligt har haft samleje i tidsrummet fra foråret til midt i oktober 1843, og at det fandt sted både i brygger-set, hvor Lars Jensen havde sin seng, og i stalden, når hun om morgenen var beskæftiget med at malke.

Gårdmand Niels Jensen og hans kone Jacobine Jensdatter, hos hvem Lars Jensen og Ane Margrethe tjente sammen, bliver indkaldt som vidner, men ingen af dem kan bekræfte, at Lars og Ane Margrethe har haft et kæresteforhold.

Hvis Lars Jensen kan aflægge ed på, at han ikke har haft samleje med Ane Margrethe efter 28. juli 1843, vil han blive frifundet. Men Lars Jensen aflægger aldrig en sådan ed, og han bliver derfor dømt pligtig til at udrede alimentationsbidrag til barnet (Se Faderskabssag).

Tjenestekarl på Herningsholm
Samtidig med at Ane Magrete i slutningen af oktober 1843 flytter fra pladsen i Langvadbjerre, meddeler Lars Jensen til kirkebogsføreren i Snejbjerg, at han flytter til Fyn. Måske forholdet til Ane Magrete har gjort, at han bare ønsker sig langt væk.

Den 7. november 1843 møder Lars Jensen på session, og han bliver indkaldt som soldat og skal møde 20. maj 1845 ved 8. Bataillon. Af lægdsrullen fremgår det endvidere, at han er 63½” høj (=166 cm) og har ”Ophold paa Fyen”. 

Men han kommer hurtigt hjem igen, for allerede 27. november 1843 er han opført i kirke-bogen i Herning som ”Tjenestekarl på Herningsholm”. Der står endvidere:  ”er fra Snejbjerg ført til Afg. Til Fyen, men dog kommet hertil”.

Hjemsendt soldat
Vi må gå ud fra, at Lars Jensen er mødt som soldat i maj 1845. Ved folketællingen i 1850 kan vi i hvert fald se, at han er tilbage på Herningsholm, og at han har arbejde som tærsker. Han er endvidere opført som ”permitteret Soldat” (= hjemsendt soldat). Det er derfor sandsynligt, at Lars Jensen har deltaget i den Slesvigske krig fra 1848 til 1850.

Bliver gift med Mariane
Lars Jensen bliver viet i Herning Kirke 5. august 1852 til ”Fruentimmeret Marianne Christens-datter af Vognstrup. Førhen gift men fraskildt sin forrige mand”. I 1855 er den nu 33-årige Lars Jensen stadig bosiddende på Herningsholm, hvor han er tjenestekarl. Og hans kone den 39-årige Mariane Christensdatter bor alene i et hus i Porshede med børnene Ane Jensine Larsen på 3 år og Ane Caroline Larsen på 1 år.

Fem år senere ved folketællingen i 1860 er familien flyttet sammen i et hus i Herning. Lars Jensen er nu fæstehusmand, og der er tre børn: Anna Caroline på 7 år, Caroline på 4 år og Maren på 1 år. Datteren Ane Jensine, som nu ville være fyldt 11 år, er ikke opført i husstanden, og vi kender ikke hendes skæbne.

Dør kun 46 år gammel
Lars Jensen dør 25. februar 1869 og bliver begravet på Herning Kirkegård 4. marts 1869. Han bliver kun 46 år gammel. Et skifte efter hans død fortæller, at han efterlader sig enke og ”med hinde samnenavlede 5 Børn, hvoraf 3 ere Umyndige”.

Lars Jensens kone Mariane Christensdatter dør 11. april 1884, 69 år gammel og ”Intet efterladt”.

 

 

Siden er sidst redigeret 17. marts 2009.

 

 

 

 

 

Læs mere om:

 

Iver Knygberg (1844-98)

 

Iver Knygbergs aner:

Ane Magrete Iversdatter (1820-1909)

Iver Simonsen (1777-1855)

 

Lars Jensen (1822-69)

 

Sidsel Marie Christensens aner:

Christen Hauge Poulsen (1819-1877)

Poul Olesen (1779-1847)

Søren Christian Andersen (1802-1880)

 

Iver og Sidsel Maries efterkommere:

 

Jens Iversen Knygberg(1869-1920)

 

Christen Iversen Knygberg(1872-1921)

 

Thomas Iversen Knygberg(1874-1952)

 

Ane Østergaard Iversen (1878-1956?)

 

Andreas Iversen (1880-1889)

 

Niels Elias Iversen (1884-1889)