www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Personerne>Jens Iversen Knygberg

 

Jens Iversen Knygberg (1869-1920)

 

Dette er historien om Sidsel Marie og Iver Knygbergs ældste søn Jens Iversen Knygberg (1869-1920) og hans kone Sidsel Fløe Pedersen (1869-1949).

 

Jens Iversen bliver født den 6. oktober 1869 i Gullestrup, formentlig på Lille Østergaard. Han bliver hjemmedøbt og fremstillet i Herning Kirke den 17. oktober 1869. Fadderne er blandt andet gårdmand Jens Østergaard og Hustru i Gullestrup, ejerne af nabogården Østergaard.


I landsbyskole hver anden dag
Jens kommer til at gå i skole i Gullestrup Skole. Den er på det tidspunkt en rigtig landsbyskole med én lærer og to klasser. De yngste tre årgange går i den ”lille klasse”, som går i skole to dage om ugen i vinterhalvåret og fire dage om ugen om sommeren. De fire ældste årgange går i ”store klasse”. Skolegangen er omvendt ”lille klasse”; ”store klasse” går i skole fire dage om ugen i vinterhalvåret og to dage om ugen om sommeren. Så kan de store hjælpe til derhjemme om sommeren.  Skolen har sin egen lærer, Wilhelm Frederik Lund, som er eneste lærer på skolen i 30 år frem til 1895.

 

Journalen for Gullestrup Skole for 1878 viser, at Jens dette år går i ”øverste klasse”, som det seneste halve år har fået undervisning i 69 dage. Jens har haft én sygedag, otte dages forsømmelser med lovlig grund og én dag uden lovlig grund. Han får karakteren mg- for flid og mg for opførsel.

 

Den 24. april 1883 går Jens til eksamen sammen med ”øverste klasse”. Her får han følgende karakterer: ”Boglæsning; mg+. Skjønskrivning; mg-. Tavle regning; g-. Retskrivning; g”. Eleverne er endvidere blevet overhørt i religion, historie og geografi. Om dette skriver læreren i protokollen blandt andet: ”Børnene svarede forstandigt og flinkt”. (Se Skolejournal Jens Iversen).

 


Jens bliver gift med Sidsel
Vi ved ellers ikke meget om Jens’s liv som barn og ung. Men den 10. november 1895 bliver han 26 år gammel gift med Sidsel Fløe Pedersen i Herning Kirke. Hun er født den 29. maj 1869 og er det ældste barn af snedker Palle Fløe Pedersen og Sofie Kirstine Brandt i Herning.

 

Jens og Sidsel bosætter sig i Herning, hvor de bor og driver en lille butik i Søndergade 3. Jens har fået udstedt næringsbevis gældende fra 30. oktober 1895, hvoraf det fremgår, at ”Retten til Ølhandel (er) nedlagt indtil videre”. Hvor længe dette gælder ved vi ikke, men Jens underskriver sig skiftevis ”ølhandler” eller ”colonialhandler”.


I Herning-bogen 1992, side 13 fortæller Mary Bak Kristensen, der er født september 1895, i Søndergade:


”Ved siden af madam Borup boede Knygbjergs. De havde en lidt blandet forretning. Vi kunne købe grønsager, øl, og sodavand, mel, der var sådan lidt af hvert. De levede stille og roligt, man mærkede ikke meget til dem”.


Jens’s far Iver Knygberg dør i 1898, og i 1904 kommer der en ny lov, som åbner mulighed for at skifte navn. Jens og hans tre søskende bliver herefter enige om at få tilføjet efternavnet Knygberg. Fremover hedder han derfor Jens Iversen Knygberg. (se Personerne).

 

I folketællingen i 1916 kan vi se, at Jens og Sidsel bor i forhuset Søndergade 3 i Herning. De har også et barn boen-de, nemlig Palle Fløe Birkholm på 10 år. Han er formentlig i pleje og søn af en af Sidsels søskende. Selv fik Jens og Sidsel ingen børn.
 
Folketællingen i 1916 fortæller også, at Jens og Sidsel Marie har en årlig indkomst på 1100 kr. og en formue på 1200 kr. De betaler 5,28 kr. i skat til staten og 21,16 kr. i skat til kommunen. Af skattebøgerne kan man endvidere se, at deres skat er jævnt stigende frem til 1920-21, hvor den topper med 40,88 kr.

 

Jens’s helbred er ikke godt. Han har nedsat arbejdsevne angiveligt på grund af en blodstyrtning. En sygdom som kan hænge sammen med skrumpelever og et for stort indtag af alkohol. I hvert fald dør Jens fra Sidsel den 8. maj 1920 kun 50 år gammel, og bliver begravet på Herning Kirkegård den 12. maj.

 

På grund af problemer med syns-nerverne er Sidsel næsten blind, så hun kan ikke selv drive forretningen videre. Men hun bliver boende i huset i Sønder-gade. Den 30. marts 1924 bliver hun dog 55 år gammel gift igen i Herning Kirke med tømrermester Jørgen Christian Andersen Albæk fra Tjørring.

 

 

Se også

 

Kilder

  • Det Lokalhistoriske Arkiv i Herning
  • Søndergade – der hvor byen begyndte. Herning-bogen 1992
  • Ove Pedersen: Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Herning Bogen 2000

 


Siden er sidst redigeret 24. april 2010.

 

 

 

 

Læs mere om:

 

Iver Knygberg (1844-98)

 

Iver Knygbergs aner:

Ane Magrete Iversdatter (1820-1909)

Iver Simonsen (1777-1855)

 

Lars Jensen (1822-69)

 

Sidsel Marie Christensens aner:

Christen Hauge Poulsen (1819-1877)

Poul Olesen (1779-1847)

Søren Christian Andersen (1802-1880)

 

Iver og Sidsel Maries efterkommere:

 

Jens Iversen Knygberg  (1869-1920)

 

Christen Iversen Knygberg  (1872-1921)

 

Thomas Iversen Knygberg (1874-1952)

 

Ane Østergaard Iversen (1878-1956?)

 

Andreas Iversen (1880-1889)

 

Niels Elias Iversen (1884-1889)