www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Personerne>Iver Simonsen

 

Iver Simonsen (1777-1855)

 

Iver Simonsen er den første beboer på Knygbjerg og den første, som får tilnavnet Knygberg. Han er også morfar til Iver Knygberg, som han har i pleje fra drengen er ganske lille. Iver Simonsen når i sit 78 år lange liv at have tre koner, med hvem han får 10 børn. Han får desuden en datter uden for ægteskab. Iver Simonsen ernærer sig som husmand og tømmermand det meste af sit liv, og ind imellem må han have fattighjælp. Han dør som fattiglem 18. december 1855, og han findes død på marken. Han bliver begravet 26. december fra Rind Kirke.

Iver Simonsen kommer til verden 17. september 1777 i Vind sogn som søn af Simon Iversen, Roikiers, og Mette Jacobsdatter. Vi ved ikke så meget om Iver Simonsens liv før han bliver gift første gang. Dog bor han ifølge folketællingen i 1801 til leje hos husbond Troels Troelsen i Trællund by. Iver er da 23 år gammel, og anføres som ”ugift”, ”tømmermand og rekrut”.

Anne Margrethe Jensdatter er første kone
Iver Simonsen bliver sandsynligvis gift med Anne Margrethe Jensdatter i 1806 eller 1807. Vi ved det ikke præcist, for giftermålet er ikke noteret i kirkebøgerne. Vi kan dog se, at Iver og Anne Margrethe får tre børn, som alle er døbt i Tjørring Kirke. Simon Iversen (Se Slægtsgården) er døbt 27. september 1807, Mette Iversdatter er døbt 12. november 1809 og Jens Iversen er født den 4. december 1814. Jens dør kun et halvt år gammel 15. juli 1815.

Ægteskabet med Anne Margrethe varer kun 10 år, da hun dør 7. december 1817 kun 34 år gammel.

Barn uden for ægteskab
Iver Simonsen holder sig imidlertid ikke alene til sin kone. Den 19. januar 1812 har pigen Sara Sørensdatter, som tjener på Studsgaardhuus et uægte pigebarn til dåb i Snejbjerg Kirke, og pigen bliver kaldt Anne Kirstine. I præstegården udlægger moderen ” Gaardmand i Trellund Bye Tjørring Annex Sogn og Soldat ved de annecterede Batailloner Iver Simonsen” som barnefader.

Anne Johanne Larsdatter er anden kone
Alene med to børn på 10 og 8 år var også dengang svært for en mand. Iver Simonsen gifter sig i hvert fald hurtigt igen. Han bliver viet i Tjørring Kirke 28. februar 1818 til den 34-årige Anne Johanne Larsdatter, som er tjenestepige i Trælund. Forlover er Iver Simonsens tidligere husbond Troels Troelsen og Knud Andersen i Trælund.

Med Anne Johanne Larsdatter får Iver Simonsen fire børn. De første tre bliver alle døbt i Tjørring Kirke, og det er Lars Iversen, som bliver født 27. oktober 1818, Ane Magrete Iversdatter (Iver Knygbergs mor) som bliver født 3. juni 1820 og Anne Iversdatter, som bliver født i begyndelsen af 1822 (hun er ikke indført i kirkebogen men opført efter et tingsvidne).

Om datteren Anne Iversdatter ved vi, at hun er konfirmeret i Rind Kirke den 10. april 1836. Hun er indført i kirkebogen som datter af ”Indsidder og Tømmermand Iver Simonsen Dam eller Knygbjerg og kone Kirsten Marie Poulsdatter i Fjederholt”. Det bemærkes endvidere i kirkebogen, at Anne Iversen ikke er anført i Tjørring sogns døbebog, hvor hun er født. Derfor bliver hun efter et tingsvidne indført i kirkebogen i Rind som ”fød i Begyndelsen af 1822”.

Meget tyder på, at præsten ikke helt har vidst, hvad han skrev om. Iver Simonsen hedder ikke ”Dam”, og hans kone i 1836 er Dorthea Johanne Jensdatter (se nedenfor) og ikke Kirsten Marie Poulsdatter. Dette navn findes ikke noget andet sted.

 

Iver Simonsen som nybygger på Knygbjerg
Iver Simonsen og familien flytter til Knygberg sandsynligvis i slutningen af 1824. Som mange andre familier er de nybyggere på heden. De lejer et stykke jord af ejeren, som også ejer Fjederholtgaard, og Iver bygger et simpelt hus til familien (Se Stedet).

25. januar 1825 nedkommer Anne Johanne med det fjerde barn, sønnen Peder Iversen, som bliver døbt i Rind Kirke den 13. februar 1825. Men dåbsdagen bliver ikke nogen festdag, for samme dag må Iver Simonsen begrave sin kone Anne Johanne Larsdatter, som dør i barselsseng 4. februar 1825.

I kirkebogen står der under Peders dåb, at forældrene er ”fæsteren Iver Simonsen og Hustru af Knygberg”. Dette er samtidig første gang, at navnet Knygberg er knyttet til en person (Se Personerne).

Dorthea Johanne Jensdatter tredje kone
Endnu en gang bliver Iver Simonsen altså alene og denne gang med tre børn, og den yngste er nyfødt. Men allerede en måneds tid efter Anne Johannes død, gifter Iver Simonsen sig for tredje gang. 14. marts 1825 vies han i Rind Kirke til den 32-årige Dorthea Johanne Jensdatter. Med hende får Iver Simonsen endnu tre børn, Jens Iversen født 3. december 1826, Anne Johanne Iversdatter født 25. juni 1828 og Sidsel Marie Iversdatter født 22. september 1831 – alle i Rind.

Boopgørelse erklærer boet fallit
Ved Anne Johanne Larsdatters død skal boet gøres op. Det sker på skifteforvalterens kontor på Herningsholm den 12. juni 1826. Her kommer det frem, at Iver Simonsen skylder 24 rigsdaler for husleje og fæstepenge for 1824 og 1825 til ejeren C.H. Lund i Fjederholt, som også har udlagt 8 rigsdaler i begravelsesomkostninger. Han har endnu en gæld på 12 rigsdaler for byggematerialer tilbage fra 1818 og 1819.

Forud for mødet har sognefogeden været ude i huset på Knygbjerg for at vurdere boet. Den samlede vurdering heraf lyder på 35 rigsdaler og 4 mark. Da boets samlede gæld er på 36 rigsdaler erklæres boet fallit, så der bliver ingen arv til børnene. (Se Hammerum Herreds Skifteprotokol).

Husfæster og tømmermand
I 1836 indgår Iver Simonsen en lejekontrakt med ejeren af Fjederholtgaard, ejeren af Knygbjerg. Lejekontrakten gælder for ejendommen Knygbjerg og det halve af engen Trindkjær i Kølkjær. Lejen er 4 rigsdaler courant årligt, som betales i to terminer. Desuden skal lejeren Iver Simonsen udføre 12 dages snedkerarbejde, én dag i hver af årets måneder. Hvis arbejdet ikke udføres, koster det 8 skilling courant. Lejeren Iver Simonsen kan frit dyrke og drive ejendommen, som han finder det mest fordelagtigt. Og huset på ejendommen kan han eller hans arvinger nedrive og borttage, når lejetiden ophører.

Iver Simonsen betaler sin leje i 1839 og 1840, men de følgende år går det ikke så godt med indbetalingerne. I august 1842 får ejeren udbetalt 6 rigsdaler og i juli 1843 2 rigsdaler fra Ring og Herning Fattigkasse som afdrag på landgilde, som Iver Simonsen ikke har kunnet betale (Se Leiecontract Ejendommen Knygberg).

Nu også fattiglem
Fra folketællingen i 1834 kan vi se, at den 57-årige Iver Simonsen bor på Knygberg sammen med sin 40-årige kone Dorthea Johanne Jensdatter. De har nu 6 børn: Ane Magrete Iversdatter på 14 år, Anne Iversdatter på 12, Peder Iversen på 9, Jens Iversen på 8, Anne Johanne Iversdatter på 5 og Zidsel Maria Iversdatter på 2. De to ældste fra Iver Simonsens andet ægteskab.

Folketællingen fra 1840 fortæller, at den nu 60-årige Iver Simonsen bor sammen med sin 40-årige(!) Dorthe Johanne Jensen og deres tre børn Jens Iversen på 14, Anne Johanne Iversen på 11 og Sisel Iversen på 9.  Iver Simonsen er opført som fæster, men i kommentarfeltet er tilføjet: ”Skjøndt Iver Simonsen nyder nogen hjelp til sine Børn af Fattigvæsenet, og altsaa staae paa forsørgelses Listen, saa er han dog anført under Rubrikken Tømmermester, hans Metie."

I folketællingen fra 1845 er Iver Simonsen nu igen benævnt som ”Huusfæster og Tømmer-mand”.  Han er nu blevet 68 år, og hans kone Dorthea Johanne er 53 år. Sønnen Peder Iversen er 21 og betegnes som snedker. Jens Iversen er 20, og yngste hjemmeboende er Ane Johanne Iversdatter på 17.

I samme folketælling optræder den 36-årige Mette Iversdatter, Iver Simonsens datter af første ægteskab. Hun er gift og bor sammen med sin mand Christen Jensen på 51 og datteren Maren Christensdatter på 4 i Gosdalhuus. Men i husstanden er også nævnt den 25-årige ugifte Ane Magrethe Iversen  (”som lever af strømpestrikning”) med sin 1-årige søn Iver Knygberg.

Barnebarnet Iver Knygberg i pleje
Præcist hvornår Iver Simonsen får barnebarnet Iver Knygberg i pleje ved vi ikke. Men barnets mor Ane Magrete Iversdatter lever en omskiftelig tilværelse som tjenestepige med et nyt sted omtrent hvert år.

Det er sandsynligt, at Ane Magrete efterlader Iver hos sin far Iver Simonsen på Knygberg, allerede mens han er ganske lille. I hvert fald kan man i folketællingen fra 1850 se, at Iver på 6 år nu bor og er i pleje hos  Iver Simonsen på 74 og dennes kone Dorthe Johanne på 58. Sønnen Jens Pedersen (Iversen?) på 25 er indkaldt til krigstjeneste.

Iver Simonsens to sønner Jens og Peder Iversen deltager begge i treårskrigen 1848-50. Under denne bliver Peder skudt i det ene ben og får et sabelhug i hovedet. Derfor har han resten af livet et ar fra issen og ned over den ene kind (Se Notat om samtale med Alfred Knygbjerg).

Fem år senere i 1855 bor den nu 11-årige Iver stadig hos sin morfar Iver Simonsen, der nu er blevet 78 år, og hans kone Dorthea Johanne på 64.

Dør som almisselem
Iver Simonsen dør 19. december 1855 som en fattig mand. I Hammerum Herreds Skifteprotokol står der om hans dødsfald: ”Aar 1855 den 23de December Anmeldte Gaardmand Dynessen af Fjederholt at Almisselem Iver Simonsen paa Fjederholt mark ved Døden er afgaaet den 19de dennes, 78 Aar gammel. – Eier intet”.

Tre år senere den 18. marts 1858 dør hans kone Dorthea Johanne Jensdatter også som almisselem.

 (Almisselem = modtager af fattighjælp på et fattighus).

 

Siden er sidst redigeret 7. marts 2009.

 

 

 

 

 

Læs mere om:

 

Iver Knygberg (1844-98)

 

Iver Knygbergs aner:

Ane Magrete Iversdatter (1820-1909)

Iver Simonsen (1777-1855)

 

Lars Jensen (1822-69)

 

Sidsel Marie Christensens aner:

Christen Hauge Poulsen (1819-1877)

Poul Olesen (1779-1847)

Søren Christian Andersen (1802-1880)

 

Iver og Sidsel Maries efterkommere:

 

Jens Iversen Knygberg(1869-1920)

 

Christen Iversen Knygberg(1872-1921)

 

Thomas Iversen Knygberg(1874-1952)

 

Ane Østergaard Iversen (1878-1956?)

 

Andreas Iversen (1880-1889)

 

Niels Elias Iversen (1884-1889)