www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Personerne>Iver Knygberg

 

Iver Knygberg (1844-98)

 

Den første Knygberg, Iver Knygberg, bliver født i 1844 af en ugift strømpe-strikkerske. Han bliver født hos og opkaldt efter sin morfar Iver Simonsen, hos hvem han senere kommer i pleje. Iver bliver gift med Sidsel Marie og får med hende seks børn, hvoraf fire bliver voksne. Han overtager Lille Østergård i Gullestrup efter sin morbror, og må supplere indtægterne som uldhandler og mælkekusk.

 

Iver Knygberg bliver født 3. juli 1844 og døbt i Rind Kirke 21. juli samme år. Hans mor er den 24-årige ugifte strømpestrikkerske Ane Magrete Iversdatter, datter af Iver Simonsen i Knygberg. Af kirkebogen fremgår det, at moderen udlægger Lars Jensen, tjenestekarl på Herningsholm, som barnefader.

 

Knygberg i stedet for Larsen
Men Lars Jensen vil ikke vedkende sig faderskabet til den lille Iver. Så Iver får i dåben ikke efternavnet Larsen efter sin far, som det ellers var skik og brug på den tid. Men han får efternavnet Knygberg efter det sted han er født. En faderskabssag mod Lars Jensen afgør, at han er far til Iver og derfor skal betale alimentationsbidrag til barnet. (Se Faderskabssag).

Ivers mor Ane Magrete må tjene til livets ophold som tjenestepige og strømpestrikkerske. Hun har typisk tjeneste et sted et år ad gangen. Folketællingen fra 1845 fortæller, at hun bor i Gosdalhuus hos sin søster Mette Iversdatter og dennes mand Christen Jensen. 31. oktober 1845 flytter Ane Magrete fra Rind sogn til Give og kirkebogen angiver, at hun har et uægte barn. 1. november 1846 flytter hun tilbage til Rind sogn, hvor hun tager ophold hos sin far Iver Simonsen.  

I pleje hos sin morfar
Det næste vi ved om Ane Magrete er, at hun i 1848 flytter fra Tjørring sogn, og at hun nu er frugtsommelig. Det er nærliggende at tro at Iver, allerede da Ane Magrete flytter til Tjørring, er blevet efterladt hos sin morfar. I hvert fald kan man i folketællingen fra 1850 se, at Iver nu bor og er i pleje hos sin morfar og dennes kone Dorthea Johanne.

Fem år senere i 1855 bor den nu 11-årige Iver stadig hos sin morfar Iver Simonsen, der nu er blevet 78 år, og hans kone Dorthea Johanne på 64. Morfaderen dør imidlertid i december 1855 og hans kone 18. marts 1858.

Eksamen og konfirmation
Vi ved ikke meget om Ivers skolegang. Men vi ved, at han i april 1858 - altså en måned efter Dorthea Johannes død - bliver indskrevet på Kollund Skole fra Høgild Skole. Men skolegangen ophæves igen med sognerådets tilladelse 20. april.

Den 21. april er Iver til eksamen med følgende karakterer: ”Religion: g, Læsning: g, Skrivning: g, Regning paa Tavle: mg, Hovedkarakter: mgx”. Han er indskrevet under navnet ”Iver Larsen (Knygberg)”, og han tjener hos Dines Jensen i Fjederholt.

Den 3. oktober 1858 bliver Iver konfirmeret i Rind Kirke.

To år senere er Iver i følge folketællingen i 1860 flyttet til Gullestrup, hvor han tjener hos gårdejer Jens Nielsen og dennes hustru Ane Olesdatter.

Militærtjeneste i Ringkøbing
I maj 1867 bliver Iver Knygberg indkaldt til militærtjeneste ved den 26. Bataillon i Ringkøbing. Af han afregningsbog kan man se, at hans borgerlige livsstilling er ”landmand” og at hans signalement er: ”62 ¼ ” høj, blaa øine, blond haar, stærk af bygning”. (62 ¼ ” = 163 cm) (Se Afregningsbog).

Viet til Sidsel Marie
7. maj 1869 bliver den 24-årige ungkarl Iver Knygberg i Torup viet i Sunds Kirke til den 25-årige pige Sidsel Marie Christensen i Sønderaas. Den ene forlover er Ivers morbror Simon Iversen, som bor på Lille Østergård i Gullestrup.

Vi ved ikke, hvor Iver og Sidsel Marie slår sig ned efter vielsen, men det er nærliggende at tro, at de flytter ind hos Simon Iversen på Lille Østergård i Gullestrup. Deres første barn Jens Iversen bliver nemlig født i Gullestrup allerede 6. oktober 1869. Og tre år senere i december 1872 køber de Lille Østergård af Simon Iversen.

Fire børn når at blive voksne
Efter fødslen af deres første barn får Iver og Sidsel Marie herefter et barn omtrent hvert andet år. De næste i rækken er drengene Christen Iversen, som bliver født 18. maj 1872, og Thomas Iversen som bliver født den 12. april 1874. Den 29. september 1876 føder Sidsel Marie et dødfødt pigebarn, men allerede 29. januar 1878 nedkommer hun med datteren Ane Østergård Iversen.

De to sidste børn i rækken er Andreas Iversen fra 1880 og Niels Elias Iversen fra 1884. Begge får et kort liv, idet de dør af strubehoste med en uges mellemrum i september 1889, henholdsvis 9 og 5 år gamle. Iver har i sin bibel omhyggeligt noteret sig sine børns fødselsdage. Da Niels Elias dør som den første, skriver tillige om sit forhold til Gud (Se Ivers bibel eller Iver bibel afskrift)

Uldhandler og mælkekusk
Kun en mindre del af jorden til Lille Østergård er opdyrket, så Iver Knygberg må supplere familiens indtægter. I årene 1869 til 1879 har Iver Knygberg fået udstedt pas til at rejse ud og handle med uldtøj (Se Pasjournal). 

I 1890 bliver han mælkekusk for Holing Andelsmejeri. For 470 kroner om året skal han hver morgen med undtagelse af Juledag, Nytårsdag, Påskedag og Pinsedag køre skummetmælk, kærnemælk, sødmælk og fløde omkring i byen og så vidt muligt sørge for, at det bliver solgt (Se Forhandlingsprotokol for Holing Andelsmejeri 1888).

Iver dør og Sidsel Marie overtager Lille Østergård
31. oktober 1898 dør den kun 54-årige Iver Knygberg efter længere tids sygdom på Frederiks Hospital i København.  Sidsel Marie driver herefter gården videre med de tre hjemmeboende voksne børn Christen, Thomas og Ane. Jens er flyttet hjemmefra og ernærer sig som ølhandler i Herning by. Alle fire børn giver deres samtykke til, at Sidsel Marie kan forblive i uskiftet bo.

Thomas bliver bestyrer
I de følgende år flytter Christen også hjemmefra, og han ernærer sig som murer. Thomas bliver som den ældste hjemmeboende søn bestyrer på Lille Østergård.

I 1911 sælger Sidsel Marie Lille Østergård til Thomas. Overdragelsen sker 13. februar – dagen før Thomas bliver viet til Ane Nielsen i Rind Kirke. Sidsel Marie flytter til Skolegade 19 i Herning, og der oprettes en aftægtskontrakt som sikrer, at hun får et pengebeløb og madvarer resten af livet. (Se Aftægtskontrakt).

Sidsel Marie dør 76 år gammel den 11. december 1919 i Herning. På Herning Vestre Kirkegård findes Iver og Sidsel Maries gravsten stadig.

 

Siden er sidst redigeret 1. marts 2009.

 

 

 

 

 

Læs mere om:

 

Iver Knygberg (1844-98)

 

Iver Knygbergs aner:

Ane Magrete Iversdatter (1820-1909)

Iver Simonsen (1777-1855)

 

Lars Jensen (1822-69)

 

Sidsel Marie Christensens aner:

Christen Hauge Poulsen (1819-1877)

Poul Olesen (1779-1847)

Søren Christian Andersen (1802-1880)

 

Iver og Sidsel Maries efterkommere:

 

Jens Iversen Knygberg(1869-1920)

 

Christen Iversen Knygberg(1872-1921)

 

Thomas Iversen Knygberg(1874-1952)

 

Ane Østergaard Iversen (1878-1956?)

 

Andreas Iversen (1880-1889)

 

Niels Elias Iversen (1884-1889)