www.knygberg.dk er designet af Fritz, Peter & Thomas © 2008

 

Se også

 

Blog

Læs indlæg eller skriv om slægten eller hjemmesiden.

 

Fotogalleri

Se fotos af stedet, personerne og slægtsgården.

Hjem>Personerne>Christen Iversen Knygberg

 

Christen Iversen Knygberg (1872-1921)

 

Dette er historien om Sidsel Marie og Iver Knygbergs næstældste søn Christen Iversen Knygberg (1872-1921), hans kone Ane Kirstine Olesen (1881-1957) og deres ni børn.

 

Christen Iversen kommer til verden på Lille Østergaard den 18. maj 1872. Han bliver hjemmedøbt den 20. maj og fremstillet i Herning Kirke den 23. juni samme år.


Christen starter i Gullestrup Skole 25. november 1879, hvor hans storebror Jens allerede går. Skolen er en rigtig landsbyskole med én lærer og to klasser. De yngste tre årgange går i den ”lille klasse”, som går i skole to dage om ugen i vinterhalvåret og fire dage om ugen om sommeren.

 

De fire ældste årgange går i ”store klasse”, som - modsat "lille klasse" går i skole fire dage om ugen i vinterhalvåret og to dage om ugen om sommeren. Så kan de store hjælpe til derhjemme om sommeren.  Skolen har sin egen lærer, Wilhelm Frederik Lund, som er eneste lærer på skolen i 30 år frem til 1895.

 

I det første halve år skal have undervisning 70 dage. Af skolens journal kan man se, at han har forsømt to dage på grund af sygdom og en dag med lovlig grund. Han har fået karakterer: ”Flid mg-, Opførsel mg”. I 1886 afslutter Christen sin skolegang i øverste klasse med eksamen den 8. maj. Her får han følgende karakterer: ”Boglæsning: mg. Skjønskrivning: g, Tavleregning: g+. Retskrivning: g.” (Se Skolejournal for Gullestrup Skole).


Christen bliver konfirmeret senere samme år første søndag efter Mikkelsdag den 3. oktober 1886 i Gjellerup Kirke. Præsten har givet ham karakteren mg for både kundskaber og opførsel under konfirmandforberedelsen.


I lære som væver
Året efter den 1. november 1887 flytter Christen til Hvirring Sogn ved Horsens. Her kommer han til at bo hos sin faster, Ane Fjederholt (Se Ane Magrete Iversdatter), hendes mand, væver og husmand, Sørens Jensen og deres 6-årige datter Sofie. Ved folketællingen i februar 1890 er Christen opført som ”væverlærling”, og han er formentlig i lære hos sin onkel.

 

I september 1890 flytter Christen tilbage til Gullestrup. I 1901 bor han stadig hos sin mor på Lille Østergaard, men nu er han i folke-tællingen opført som murer.
 

Christen bliver som andre husmandssønner indkaldt som soldat (se foto). Men vi ved ikke hvor og hvornår.

 

Gift med Ane Kirstine Olesen
22. november 1904 bliver den 32-årige ungkarl Christen Iversen viet i Gjellerup Kirke til den ni år yngre pige Ane Kirstine Olesen. Hun er datter af husmand Jørgen Olesen og hustru Margrethe Olesen af Langelund, født i Rind Sogn. Forlovere er brudens far og brudgommens lillebror Thomas Iversen.

 

Det nygifte par bosætter sig i Holing ved Herning i et lille hus med lidt jord, som de køber for 3300 kr. (Se Skøde for matr. Nr. 4c Holing, Herning Sogn).

 

Christens far Iver Knygberg dør i 1898, og i 1904 kommer der en ny lov, som åbner mulighed for at skifte navn. Christen og hans tre søskende bliver herefter enige om at få tilføjet efternavnet Knygberg. Fremover hedder han derfor Christen Iversen Knygberg (Se Personerne).

 

I 1909 køber de et tilstødende stykke jord (Se Skøde matr. Nr. 4e Holing) og Christen forsørger familien dels som murer og dels som landbruger.

 

 

 

 

 

 

Ni børn og 11 fødsler på 16 år
Der bliver snart mange munde at mætte for det unge par. Christen og Ane Kirstine får over de næste 16 år i alt 9 børn. Dertil kommer to børn, som dør henholdsvis to og otte uger gamle.

 

Deres førstefødte er Iver Knygberg, som bliver født den 14. august 1905. Han bliver efter tidens skik som ældste søn opkaldt efter sin farfar Iver Knygberg. Året efter fødes Sidsel Marie Knygberg den 14. juni 1906, men hun når blot at blive små to uger gammel, idet hun dør 26. juni.

 

 

Året efter den 26. august 1907 får Ane Kirstine på ny en datter, som også får navnet Sidsel Marie Knygberg. Hun bliver også efter tidens skik som ældste datter opkaldt efter sin farmor Sidsel Marie Knygberg.


I 1909 føder Ane Kirstine for tredje gang en datter, Margrethe. Hun kommer til verden 3. marts men dør allerede 7. maj.


Året efter får Ane Kirstine igen en datter, som også får navnet Margrethe Knygberg. Hun bliver formentlig opkaldt efter sin mormor Margrethe Olesen.


Jørgen Knygberg bliver født den 17. november 1911 som den fjerde i rækken af Christen og Ane Kirstines børn. Han bliver som den næstældste søn opkaldt efter sin morfar Jørgen Olesen. Jørgen er den sidste af de ni søskende, som bliver født i familiens hus i Holing.

 

 

 


Familien flytter til Hollingholt

I marts 1913 sælger Christen og Ane Kirstine huset og jorden i Holing for 9000 kr. og køber samtidig en ejendom i Hollingholt for 17.000 kr. (Se Skøde matr. No. 2d, 2e, 2g og 3b, Hollingholt).


Samme år føder Ane Kirstine sit femte barn, Dagmar Amalie Knygberg den 15. december 1913. To år efter, den 6. september 1915 kommer Robert William Knygberg til verden.

 

Mens familien bor i Hollingholt kommer endnu to børn til verden. Først er det Ejgil Knygberg, som bliver født den 19. august 1917 og dernæst er det Anna Oline Knygberg, som bliver født 14. marts 1919.

 

Flytter tilbage til Gullestrup
I 1919 flytter Christen og Ane Kirstine til Gullestrup, hvor de køber en mindre landbrugsejendom, Solbakken. Købe-summen er 20.500 kr. Ejendommen i Hollingholt sælges for 35.000 kr. (Se Skøde 1919, Hollingholt og Skøde Matr. nr. 9b og 7f, Gullestrup 1919)

 

I Gullestrup føder Ane Kirstine sit sidste og niende barn Jens Knygberg den 16. januar 1921.

 

Mindre end et år efter, den 7. november 1921, dør Christen Iversen Knygberg blot 49 år gammel. Han bliver begravet

på Herning Kirkegård den 14. november.

 

Dermed bliver Ane Kirstine enke som 40-årig og alenemor til ni børn i alderen 16 år til 10 måneder.

 

Ane Kirstine driver ejendommen Solbakken videre alene de næste 12 år. Det er hårde tider for en enlig mor til 8 hjemmeboende børn, så Ane Kirstine får da også hjælp fra Herning Kommune i form af understøttelse til børn af enker i kommunen. Hun får i alt 1290 kr. i året 1922/23. (Se Understøttelse til Børn af Enker i Kommunen, 1922/23)

 

I 1933 sælger Ane Kirstine ejendom-men Solbakken i Gullestrup til sin datter Sidsel Marie og svigersønnen Poul Martinus Jensen. Den koster nu 15.000 kr. og der oprettes samtidig en aftægtskontrakt, som giver Ane Kirstine ret til at bebo en stue i ejendommens vestlige del og at få fuld forplejning, så længe hun lever. Ane Kirstines yngste barn Jens er nu 12 år gammel og er formentlig ude at tjene. (Se Skøde og aftægtskontrakt, 1933)


Ane Kirstine dør 4. september 1957, 76 år gammel. Hun begraves på Herning Vestre Kirke-gård, hvor hun i dag deler gravsted med sin mand Christen og deres datter og svigersøn Marie og Poul Jensen.


 

Se også

 

Christen og Ane Kirstines gård i Hollingholt, Hollingholtvej 44, Sunds, Herning

 

Christen og Ane Kirstines gård Solbakken i Gullestrup, Snerlens Kvarter 11, Herning

 

 

Siden er sidst redigeret 24. april 2010.

 

 

 

 

 

Læs mere om:

 

Iver Knygberg (1844-98)

 

Iver Knygbergs aner:

Ane Magrete Iversdatter (1820-1909)

Iver Simonsen (1777-1855)

 

Lars Jensen (1822-69)

 

Sidsel Marie Christensens aner:

Christen Hauge Poulsen (1819-1877)

Poul Olesen (1779-1847)

Søren Christian Andersen (1802-1880)

 

Iver og Sidsel Maries efterkommere:

 

Jens Iversen Knygberg(1869-1920)

 

Christen Iversen Knygberg  (1872-1921)

 

Thomas Iversen Knygberg  (1874-1952)

 

Ane Østergaard Iversen (1878-1956?)

 

Andreas Iversen (1880-1889)

 

Niels Elias Iversen (1884-1889)